fbpx

Zakład formowania wtryskowego tworzyw sztucznych na Tajwanie zastosował 4 koboty EC66 w swojej linii produkcyjnej, zajmujące się załadunkiem i rozładunkiem wtryskarek. Zapewnia to nie tylko automatyzację pojedynczego stanowiska, lecz także odpowiada na problem z braków kadrowych, trudnych warunków pracy związanych z dużym natężeniem hałasu ograniczając w ten sposób potencjalne zagrożenia występujące w zakładzie.

01 Wprowadzenie

To średniej wielkości przedsiębiorstwo z Tajwanu zajmuje się kompleksowym formowaniem wtryskowym. W ciągu ostatnich 8 lat firma skupia się na badaniach i rozwoju oraz optymalizacji technologii formowania wtryskowego. Pragnie zapewniać wysokiej jakości produkty z zakresu sprzętu do ćwiczeń użytkownikom końcowym w Europie i Ameryce Północnej. Po wielu latach rozwoju technologii, klient czuje konieczność wprowadzenia automatyzacji linii produkcyjnej. Z jednej strony liczy na osiągnięcie celu powtarzalnej jakości i rozszerzenia zakresu działalności do produkcji masowej. Z drugiej zaś, elastyczność linii produkcyjnej oraz mała różnorodność wymogów personalizacji dodatkowo wymusza wprowadzenie automatyzacji.

02 Problematyczne zagadnienia

W ostatnich latach klient pomyślnie automatyzował linie produkcyjne. W zakładzie występuje także wiele maszyn użytkowanych od dawna. Mieszanka starego i nowego wyposażenia sprawia, że przy linii produkcyjnej nie ma wiele miejsca. Operatorzy wchodzący do obszaru produkcji nie tylko są narażeni na nadmierny hałas, lecz także narażeni są na inne zagrożenia. Przykładowo, ze względu na ciężkie warunki robocze oraz nużące i powtarzalne operacje, zakład ma trudności z zatrudnieniem odpowiedniego personelu do nadzoru wtryskarek. Zwłaszcza w przypadku okresowego zwiększenia liczby zamówień, pracownicy odchodzą z powodu dużego natłoku zadań, co powoduje poważne braki siły roboczej w zakładzie. Tym samym zakłady z trudem radzą sobie z tak dużą elastycznością popytu i mają trudności ze zwiększeniem produkcji. Skłoniło to klienta do wprowadzenia rozwiązań automatyzacji.

Konwencjonalne roboty są wykorzystywane do załadunku i rozładunku wtryskarek. Klient nie może jednakże zastosować tam tradycyjnego rozwiązania. Oprócz ograniczonego miejsca i zagadnień związanych z bezpieczeństwem obsługi maszyn przez ludzi, kolejną istotną kwestią jest skomplikowane działanie robota podczas odbierania materiału: Robot musi zachować określoną postawę, by osiągnąć właściwy kąt podczas pracy. Następnie musi dodatkowo oczyścić głowicę.. Tradycyjny robot nie jest w stanie wykonać takiej czynności. Z tego względu klient wybrał inne rozwiązanie. 

W ostatnich latach klient pomyślnie automatyzował linie produkcyjne. W zakładzie występuje także wiele maszyn użytkowanych od dawna. Mieszanka starego i nowego wyposażenia sprawia, że przy linii produkcyjnej nie ma wiele miejsca. Operatorzy wchodzący do obszaru produkcji nie tylko są narażeni na nadmierny hałas, lecz także narażeni są na inne zagrożenia. Przykładowo, ze względu na ciężkie warunki robocze oraz nużące i powtarzalne operacje, zakład ma trudności z zatrudnieniem odpowiedniego personelu do nadzoru wtryskarek. Zwłaszcza w przypadku okresowego zwiększenia liczby zamówień, pracownicy odchodzą z powodu dużego natłoku zadań, co powoduje poważne braki siły roboczej w zakładzie. Tym samym zakłady z trudem radzą sobie z tak dużą elastycznością popytu i mają trudności ze zwiększeniem produkcji. Skłoniło to klienta do wprowadzenia rozwiązań automatyzacji.

03 Rozwiązanie

Poprzez tajwańskiego dystrybutora ELITE Robots, klient dowiedział się, że 6-osiowy cobot może rozwiązać powyższe problemy. Dobrano ramię robota o udźwigu 6 kg, które można ustawić po jednej stronie wtryskarki bez instalacji ogrodzenia ochronnego. Pojedynczy przegub cobota ELITE Robots zapewnia obrót ±360°. Jest w stanie elastycznie dotrzeć do zadanych punktów podczas wyjmowania materiału. W tym projekcie klient może spodziewać się zwrotu kosztów inwestycji w ciągu 1,5 roku. W porównaniu z pojedynczą inwestycją w roboty, taki doświadczony zakład formowania wtryskowego na ogół ma trudności ze znalezieniem pracowników w przypadku pilnej potrzeby przekształcenia linii produkcyjnej. Stanowi to silną motywację do wprowadzenia automatyzacji projektów. Po wprowadzeniu do faktycznej pracy, klienta zaskoczyło to, iż wprowadzenie cobota ELITE Robots skróciło czas zwrotu inwestycji do 12 miesięcy. Warto wspomnieć, iż wprowadzenie technologii cobotów do zakładu formowania wtryskowego było stosunkowo rzadkim przypadkiem na lokalnym rynku, można zatem uznać to za istotny wyróżnik rynkowy i technologiczny. Pracownicy przy linii produkcyjnej na ogół nie mają specjalistycznego wykształcenia i nie mają doświadczenia w obsłudze cobotów. „Dlatego też, po wprowadzeniu robotów współpracujących, konieczna była pomoc użytkownikom by zrozumieć łatwość programowania, zapoznać ich z jego obsługą oraz wzmocnić pewność siebie personelu na pierwszej linii”. Jest to opinia kierownika, Pana Zenga, odpowiedzialnego za dystrybucję, odnośnie tego projektu. W przyszłości klient ma nadzieję zrekompensować braki pracownicze poprzez wprowadzenie bezpiecznych i elastycznych cobotów. Zastosowanie robotów współpracujących pozwala zapewnić współistnienie ludzi i maszyn, i przeniesienie zasobów ludzkich z linii produkcyjnej, zoptymalizowanie wydajności produkcji, ograniczyć zagrożenia wystąpienia urazów w miejscu pracy oraz stworzyć przyjazne i bezpieczne środowisko dla pracowników. Warto było poczekać na coboty!